Deutsch Nederlands

Dé grensoverschrijdende makelaar

Eurobilien
Michael J. J. Steenhuis
Schulstraße 8a
48599 Gronau
Tel. 02562-712425
Fax 02562-712426
E-Mail info@eurobilien.de
Menu

Object_nr
 
Zoeken per object
Wohnen/Wonen
Grundstücke/Kavels


"Voorlopige koopovereenkomst"

In Nederland wordt vaak een financieringsvoorbehoud in de overeenkomst opgenomen. Dit houdt in dat, indien de koper niet binnen een bepaalde termijn de financiering zeker kan stellen, de koper kan afzien van de overeenkomst.

In Duitsland is een dergelijke beding niet gebruikelijk, omdat in de koopovereenkomst meestal ook de "Auflassung" wordt overeengekomen, een voorwaarde die echter niet werkzaam is als daar een andere voorwaarde aan wordt verbonden.

Voor de situatie an een niet zekergestelde financiering komen beide partijen om die reden meestal een ontbindende voorwaarde overeen. deze wordt normaal gesproken aan een bepaalde termijn verbonden, zodat  de koper die de financiering niet rond kan krijgen tot een bepaalde datum de koopovereenkomst kan ontbinden. Ontbindt hij, wat overigens niet door het verstrijken van de termijn gebeurt, maar alleen door een overeenkomstige verklaring, dan wordt de koopovereenkomst opgeheven. Mocht de "Auflassung" zijn overeengekomen, dan wordt deze eveneens opgeheven. Een eventuele inschrijving van een "Vormerkung" (aantekening betreffende de overeenstemming tussen partijen tot eigendomsoverdracht) kan op verzoek van de verkoper worden doorgehaald. De kosten van de ontbinding en eventueel reeds gemaakte kosten (notariskosten, kadasterkosten) zijn normaal gesproken voor de koper.

In Nederland wordt vaak een zogeheten voorlopig koopcontract gesloten. Daarin worden de rechten en plichten  van de koper, de verkoopprijs en andere modaliteiten vastgelegd.

Het voorlopige koopcontract is in Duitsland echter, anders dan in Nederland, niet wettelijk bindend en verleent de betrokken partijen geen enkele aanspraken. Zo kan bijvoorbeeld de verkoper niet  van u verlangen, dat u het huis nu ook daadwerkelijk koopt en betaalt. Het voorlopige koopcontract maakt het de koper in Nederland mogelijk de financiering en de andere modaliteiten nog een keer af te checken.

Het is in Duitsland niet gebruikelijk dat een voorlopig koopcontract wordt gesloten.

]