Deutsch Nederlands

Dé grensoverschrijdende makelaar

Eurobilien
Michael J. J. Steenhuis
Schulstraße 8a
48599 Gronau
Tel. 02562-712425
Fax 02562-712426
E-Mail info@eurobilien.de
Menu

Object_nr
 
Zoeken per object
Wohnen/Wonen
Grundstücke/Kavels


Kosten bij aankoop

Bij de aankoop van onroerend goed ontstaan in elk geval kosten voor de notaris, inschrijving in het kadaster, overdrachtsbelasting en makelaarskosten.

Notaris:

De kosten van de notaris zijn afhankelijk  van de waarde van het object en van hetgeen de notaris concreet voor de partijen dient te doen, Voor het opmaken van de koopakte ontvangt de notaris twee vergoedingen. Wordt de "Auflassung" in een aparte akte vastgelegd, ontstaan een extra halve vergoeding. Daarnaast kunnen vergoedingen ontstaan, indien de notaris het inschrijven een akte voor "Grundschulden" of hypotheken moet verzorgen. De vergoedingsstructuur is degressief, d.w.z. de stijging is niet gelijk aan de stijging van de waarde van het onroerend goed.

De kosten voor de inschrijving in het kadaster bedragen in de regel een énmalige vergoeding afhankelijk van de waarde van het onroerend goed. Bij het inschrijven of overdragen van hypotheken kunnen overige vergoedingen van gelijke hoogte erbij komen.

Globaal kan men uitgaan van ongeveer van ongeveer 1 tot 2% van de koopprijs aan notaris- en kadasterkosten.

Overdrachtsbelasting, "Grunderwerbsteuer":

De overdrachtsbelasting, "Grunderwerbsteuer", bedraagt op dit moment 3,5% en moet aan de belastingdienst worden voldaan.

De koper en verkoper zijn samen belastingplichtig, maar het is de gewoonte dat de koper deze overdrachtsbelasting betaalt. Het betalen ban de overdrachtsbelasting bij grondaankoop is ook van belang ten aanzien van de overschrijving van het eigendom in het "Grundbuch". Deze overschrijving wordt in het kadaster namelijk pas uitgevoerd als de belastingdienst bevestigt, dat de belasting is betaald.

Makelaarskosten:

Anders dan in Nederland worden de huizen aangeboden zonder adresgegevens, omdat de Duitse makelaar moet aantonen dat hij aan de potentiële koper het huis heeft aangeboden. Deze "Nachweis" heeft de makelaar nodig om, als de koop tot stand komt, zijn courtage in rekening te kunnen brengen. De makelaar zal u dan ook in vele gevallen verzoeken een formulier te ondertekenen, waarin u verklaart dat de bemiddeling an het betreffende pand via de makelaar in kwestie is gegaan.

Ook hier verschilt de situatie ten opzichte van Nederland, omdat de makelaar in de meeste gevallen de koper de courtage in rekening zal brengen. Deze is over het algemeen een stuk hoger dan in Nederland. De makelaarscourtage verschilt per regio en bedraagt in de regel tussen de 4,6 en maximaal 6% exclusief BTW van de koopprijs.

]