Deutsch Nederlands

Dť grensoverschrijdende makelaar

Eurobilien
Michael J. J. Steenhuis
SchulstraŖe 8a
48599 Gronau
Tel. 02562-712425
Fax 02562-712426
E-Mail info@eurobilien.de
Menu

Object_nr
 
Zoeken per object
Wohnen/Wonen
GrundstŁcke/Kavels


Notariële vastlegging

Met het afsluiten van de koopovereenkomst ontstaat een aanspraak op eigendomsoverdracht. Om de notariskosten te beperken, verklaren de partijen in de tweede overeenkomst (de "Auflassung") meestal al in de koopovereenkomst. Beide overeenkomsten worden dus vaak gecombineerd in én notariële akte.

Is de notariële akte van de koopovereenkomst eenmaal bij de notaris opgemaakt, dan kan men niet meer terug. Daarom zou u van de mogelijkheid gebruik moeten maken om u, voor de definitieve ondertekening, een concept van de koopovereenkomst te laten overhandigen. Daarin kunt u controleren of de prijs, de ligging, de inrichting en de andere overeengekomen zaken in overeenstemming kloppen. Bevat het concept onrijmheden of onduidelijke regelingen, dan heeft u nog de tijd dit met de makelaar en/of de notaris te regelen.

]