Deutsch Nederlands

Dť grensoverschrijdende makelaar

Eurobilien
Michael J. J. Steenhuis
SchulstraŖe 8a
48599 Gronau
Tel. 02562-712425
Fax 02562-712426
E-Mail info@eurobilien.de
Menu

Object_nr
 
Zoeken per object
Wohnen/Wonen
GrundstŁcke/Kavels


Inschrijving in het kadaster, het "Grundbuch"

Opmerking vooraf: Het Duitse "Grundbuch" is niet geheel vergelijkbaar met het Nederlandse kadaster. De verschillen zijn echter voor de inschrijving van de eigendom van een onroerend goed niet relevant. Daarom gebruiken wij hier de Nederlandse term "kadaster" als vertaling voor "Grundbuch".

De koper wordt pas eigenaar als de inschrijving in het kadaster een feit is. Het kadaster is een openbaar register (opstelling, samenstelling, lijst, overzicht) en wordt in principe op het verantwoordelijke kantongerecht (kadaster) bijgehouden. Het bevat alle voor het stuk grond belangrijke gegevens en de notaris is daarom wettelijk verplicht, voor het bekrachtigen van de koopovereenkomst, zich over de inhoud te informeren. De koper kan zich ook zelf van de inhoud in het "Grundbuch" op de hoogte stellen door een kopie van het "Grundbuch" op te vragen. Dat recht heeft iedereen , die een 'gerechtvaardige interesse' heeft, in ieder geval de potentiële koper.

Via het kadaster resp. de betreffende bladzijde uit het "Grundbuch" kan men bijvoorbeeld iets over de ligging en de grootte van het grondstuk te weten komen, maar ook of er zogenaamde "Grundschulden" en/of hypotheken op rusten.

De inschrijving wordt door de notaris voor de koper aangevraagd. Vaak is de inschrijving van andere factoren afhankelijk: De koopprijs dient te worden voldaan, eventuele bestaande hypotheken moeten worden afgelost en/of de gemeente moet afzien van een wettelijke recht tot eerste koop. Bovendien heeft het kadaster tijd nodig om de inschrijving te verwerken.
In de tussentijd kan de verkoper de eigendom aan een derde overdragen of kan een schuldeiser van de verkoper de executie van het grondstuk trachten te bewerkstelligen. (Zie hoofdstuk "Auflassungsvormerkung")

Voor de uiteindelijke inschrijving in het kadaster is bovendien nodig:

  • een verklaring van geen bezwaar van de belastingdienst. Deze wordt door de belastingdienst afgegeven na betaling van de overdrachtsbelasting.
  • een >geen-aanspraak-verklaring< van de gemeente of staat, waarin deze verklaart geen optie te hebben.
]