Deutsch Nederlands

Dť grensoverschrijdende makelaar

Eurobilien
Michael J. J. Steenhuis
SchulstraŖe 8a
48599 Gronau
Tel. 02562-712425
Fax 02562-712426
E-Mail info@eurobilien.de
Menu

Object_nr
 
Zoeken per object
Wohnen/Wonen
GrundstŁcke/Kavels


De taken van de notaris

Voor het opmaken van de koopakte is de notaris verplicht het "Grundbuch" te controleren. Hij moet zich op de hoogte stellen of en welke belastingen en beperkingen op de grond rusten. Bovendien heeft de notaris de plicht de contractanten voor de bekrachtiging alle teksten van A tot Z voor te lezen. Zelfs als dan nog onduidelijkheden bestaan, moet hij op alle vragen uitvoerig ingaan.

Zijn goede raad is daarbij volledig gratis. Hij krijgt - onafhankelijk van hoe lang de onderhandelingen duren - steeds alleen het door de staat vastgestelde tarief. Tot de verdere taken van de notaris behoren:

  • Het inlichten van de verantwoordelijke dienst voor de ruimtelijke ordening van de gemeente over de grondverkoop, zodat deze verklaart van het voorkeursrecht tot koop af te zien.
  • Het inlichten van de belastingdienst, die de koper de aanslag voor de overdrachtsbelasting stuurt. Na betaling van deze belasting geeft de belastingdienst een verklaring van geen bezwaar af.
  • Het aanvragen van de eigendomsoverdracht bij het kadaster.
]