Deutsch Nederlands

Dé grensoverschrijdende makelaar

Eurobilien
Michael J. J. Steenhuis
Schulstraße 8a
48599 Gronau
Tel. 02562-712425
Fax 02562-712426
E-Mail info@eurobilien.de
Menu

Object_nr
 
Zoeken per object
Wohnen/Wonen
Grundstücke/Kavels


De koopovereenkomst

Of het nu gaat om een nieuwbouw woning of een bestaande woning, wooneigendom kan juridisch alleen in combinatie met een stuk grond verworven worden. Een gebouw is altijd een belangrijk onderdeel van een stuk grond. Wie een stuk grond koopt, verwerft daarmee automatisch ook het zich daarop bevindende gebouw. Het stuk grond is derhalve altijd het onderwerp van de koopovereenkomst.

Overeenkomstig § 313 van het Duitse Burgerlijke Wetboek (BGB) is voor iedere overeenkomst waarin iemand de eigendom van grond verwerft of overdraagt een notariële akte vereist.

Niet alleen de "Auflassung", maar ook de koopovereenkomst zelf moet daarom notarieel vastgelegd worden. Met andere woorden: de mondelinge overeenkomst met de verkoper is juridisch niet bindend-anders dan in Nederland! Voor Nederlandse kopers van een grondstuk geldt daarom: wie zeker wil zijn dat hij het stuk grond in eigendom verkrijgt, dient aan te dringen op een spoedige afspraak bij de notaris!

]